שמות ושכנים, נחלת-יצחק ושכנותיה

תדע כל ילדה וידע כל ילד,
שמה הקודם של נחלת-יצחק היה
שׁוּמָרַה/
על שום מה כי תשאל
שו ? מרה?
כך שואל הערבי'
ואתם ענו לו
על שׁוּם שׁוּמָר הַבָּר
אשר גדל כאן פרא
לפני הפרדסים
ולפני בֹא הערבים.
לַשׁוּמָר לא הפריעה הקדחת
כאן בַּבִּצַה לי הַוַדִי
והוא השּׁומָר המשיך לצמוח
גם כשהערבים ברחו מהקדחת.
אז באו יוסף זימן
וחבורת הקובנאים,
קנו האדמה והקימו מושבה
נחלת יצחק שמה/
הַבִּצַה נעלמה ועמההקדחת
השׁוּמָר נסוג אף הוא
והמושבה קמה
זה סיפור הארץ כולה'
כאשר חלוצים יש
תשמח האדמה
ותרבה תנובתה.
ומי היה אז בסביבה בבוא החלוצים בשנת 1925 ?מצפון לנחלת יצחק של היום, בשנת 1922, הוחל בהקמתה של עיר-גנים, לימים רמת-גן, מיד אחר כך, צפונית מזרחית לנחלת-יצחק של היום, הוקמה לראשונה שכונת פועלים על שם בּוֹרוֹכוֹב, המסד לגבעתיים. ב 1932 בא דור חדש של חלוצים, בוגרי מקוה-ישראל והטכניון והקימו את קיבוץ השומר-הצעיר בבית הקברות כאן בנחלת-יצחק.
ב-1936 הם עלו לעמק בית-שאן, חלוצים לחומה-ומגדל והקימו את ניר דוד (תל-עמל).
ומיהם שהקימו בחופזה צריפי עץ בחטיפה? אלה  חלוצי שכונת-חאפ שהקימו מעונם בשטח לא להם בין נחלת-יצחק ושכונת בורוכוב. ב-1870 הקימו ההַיכַלַנִים (הטמפלרים)  הגרמנים את שרונה, לימים הקריה.והם כצל עובר כאן בסביבה. גורשו לאוסטרליה במלחמת העולם השנייה.
שמות ושכנים

החלב של נחלת יצחק משווק בתל אביב

תדע כל ילדה וידע כל ילד,

שמה הקודם של נחלת-יצחק היה

שׁוּמָרַה/

על שום מה כי תשאל

שו ? מרה?

כך שואל הערבי'

ואתם ענו לו

על שׁוּם שׁוּמָר הַבָּר

המאהל הזמני של קיבוץ השומר הצעיר לפני שעבר לשטח בית הקברות, ברקע בתיה הראשונים של שכונת בורכוב

אשר גדל כאן פרא

לפני הפרדסים

ולפני בֹא הערבים.

לַשׁוּמָר לא הפריעה הקדחת

כאן בַּבִּצַה לי הַוַדִי

והוא השּׁומָר המשיך לצמוח

גם כשהערבים ברחו מהקדחת.

אז באו יוסף זימן

וחבורת הקובנאים,

קנו האדמה והקימו מושבה

נחלת יצחק שמה/

הַבִּצַה נעלמה ועמההקדחת

השׁוּמָר נסוג אף הוא

והמושבה קמה

זה סיפור הארץ כולה'

כאשר חלוצים יש

תשמח האדמה

ותרבה תנובתה.

ומי היה אז בסביבה בבוא החלוצים בשנת 1925 ?מצפון לנחלת יצחק של היום, בשנת 1922, הוחל בהקמתה של עיר-גנים, לימים רמת-גן, מיד אחר כך, צפונית מזרחית לנחלת-יצחק של היום, הוקמה לראשונה שכונת פועלים על שם בּוֹרוֹכוֹב, המסד לגבעתיים. ב 1932 בא דור חדש של חלוצים, בוגרי מקוה-ישראל והטכניון והקימו את קיבוץ השומר-הצעיר בבית הקברות כאן בנחלת-יצחק.

ב-1936 הם עלו לעמק בית-שאן, חלוצים לחומה-ומגדל והקימו את ניר דוד (תל-עמל).

ומיהם שהקימו בחופזה צריפי עץ בחטיפה? אלה  חלוצי שכונת-חאפ שהקימו מעונם בשטח לא להם בין נחלת-יצחק ושכונת בורוכוב. ב-1870 הקימו ההַיכַלַנִים (הטמפלרים)  הגרמנים את שרונה, לימים הקריה.והם כצל עובר כאן בסביבה. גורשו לאוסטרליה במלחמת העולם השנייה.

שמות ושכנים