דרושים מתנדבים לעזרת הנוער האתיופי ביפו

קוראים יקרים
כחבר מתנדב בועדה העירונית לקליטת עליה בתל-אביב-יפו, אני פונה אליכם.
מדינת ישראל נכשלה גם בנושא זה.
בואו נציל את אשר עוד ניתן.
הקהילה האתיופית ביפו מתגוררת באזור עתיר פשע ופיתויים. רק השכלה ראויה ועיסוק בלימודים יוכלו להציל נוער יקר זה, המסתובב שם ברחובות.
כל מי שיכול ומוכן לבוא באופן קבוע כדי לעזור ליחידים ולקבוצות בהכנת שיעורים ובלימודי המחשב* מוזמן להתקשר למחלקה לקידום נוער בעירייה אל מר רן ארביב בטלפון 0524580485 .
*חדר המחשבים ערוך ומוכן לבוא המדריכים.
ציון לשבח
ד"ר שאול דוידוביץ, רופא תושב נחלת-יצחק, מבקר באופן קבוע ילד אתיופי ביפו ומקדם אותו בכל תחומי החיים.
כל הכבוד.

קוראים יקרים
כחבר מתנדב בועדה העירונית לקליטת עליה בתל-אביב-יפו, אני פונה אליכם
להתנדב לעזרת הנוער האתיופי ביפו.
מדינת ישראל נכשלה גם בנושא זה.
בואו נציל את אשר עוד ניתן.
הקהילה האתיופית ביפו מתגוררת באזור עתיר פשע ופיתויים. רק השכלה ראויה ועיסוק בלימודים יוכלו להציל נוער יקר זה, המסתובב שם ברחובות.
כל מי שיכול ומוכן לבוא באופן קבוע כדי לעזור ליחידים ולקבוצות בהכנת שיעורים ובלימודי המחשב* מוזמן להתקשר למחלקה לקידום נוער בעירייה אל מר רן ארביב בטלפון 0524580485 .

*חדר המחשבים ערוך ומוכן לבוא המדריכים.

ציון לשבחד"ר שאול דוידוביץ, רופא תושב נחלת-יצחק, מבקר באופן קבוע ילד אתיופי ביפו ומקדם אותו בכל תחומי החיים.כל הכבוד.