שמעון בלום – ביח"ר לשיני חרסינה

1. שמואל שמעון בלום נולד בווילקומיר, ליטא, בשנת 1860. התחנך שם בחדר ובישיבה. ב-1882 היגר לארה"ב, בה התעשר, בעיקר מיזמות בתחום השיניים התותבות בפילדלפיה.
2. התמסר לרעיון הציוני. היה ציר לקונגרס הציוני השני (1898), עמד בראש מגביות ציוניות וביקר בארץ ישראל בשנים 1909 ו-1914 . בשנת 1926 השתקע סופית בארץ, ומת בתל אביב ב-1941 .
3. בשנות חייו בארץ גאל קרקעות, נטע פרדסים, תרם סכומים ניכרים לצרכי ציבור, ובין היתר עזר לביסוס המושבה אבן יהודה והקים את בנין "אהל שם" בתל אביב. בנחלת יצחק ייסד בשנת 1935 ביח"ר לשיניים תותבות שנקרא" החברה האמריקאית לשיני חרסינה בע"מ". הוא התיר ל"הגנה" להשתמש במתקני ביהח"ר שלו לצרכי התעש במחתרת.
4. את המפעל העביר מארה"ב לנחלת יצחק, כדי לתת פרנסה לפועלים רבים בארץ. מפעלו עסק בעיקר בייצור לשם יצוא. המפעל הגדול הוקם על הגדה המזרחית של נחל האיילון, ליד גשר נחלת  יצחק.
5. מקורות:
א. ספר יהדות ליטא, כרך ג' עמ' 120, וכרך ב' עמ' 390 .
ב. דב לוין (עורך). פנקס הקהילות ליטא, עמ' 243 .
ג. יוסף זימן/עם נחלת יצחק מראשיתה, עמ' 73.
ד. ספר תולדות ההגנה.
ראוי לקרוא רחוב על שמו ולהציב טבלת הנצחה על בית "אהל שם".

1. שמואל שמעון בלום נולד בווילקומיר, ליטא, בשנת 1860. התחנך שם בחדר ובישיבה. ב-1882 היגר לארה"ב, בה התעשר, בעיקר מיזמות בתחום השיניים התותבות בפילדלפיה.

2. התמסר לרעיון הציוני. היה ציר לקונגרס הציוני השני (1898), עמד בראש מגביות ציוניות וביקר בארץ ישראל בשנים 1909 ו-1914 . בשנת 1926 השתקע סופית בארץ, ומת בתל אביב ב-1941 .

3. בשנות חייו בארץ גאל קרקעות, נטע פרדסים, תרם סכומים ניכרים לצרכי ציבור, ובין היתר עזר לביסוס המושבה אבן יהודה והקים את בנין "אהל שם" בתל אביב. בנחלת יצחק ייסד בשנת 1935 ביח"ר לשיניים תותבות שנקרא" החברה האמריקאית לשיני חרסינה בע"מ". הוא התיר ל"הגנה" להשתמש במתקני ביהח"ר שלו לצרכי התעש במחתרת.

4. את המפעל העביר מארה"ב לנחלת יצחק, כדי לתת פרנסה לפועלים רבים בארץ. מפעלו עסק בעיקר בייצור לשם יצוא. המפעל הגדול הוקם על הגדה המזרחית של נחל האיילון, ליד גשר נחלת  יצחק.

5. מקורות:

א. ספר יהדות ליטא, כרך ג' עמ' 120, וכרך ב' עמ' 390 .

ב. דב לוין (עורך). פנקס הקהילות ליטא, עמ' 243 .

ג. יוסף זימן/עם נחלת יצחק מראשיתה, עמ' 73.

ד. ספר תולדות ההגנה.

ראוי לקרוא רחוב על שמו ולהציב טבלת הנצחה על בית "אהל שם".