אימוני נשק בבית הקברות \ מאת יוסי רנרט

אימוני נשק בבית הקברות
הארגון הצבאי הלאומי – אצ"ל/ דב מובשוביץ כפי שסופר ליוסי רנרט
מפקד הלח"י אברהם שטרן (יאיר) אשר נרצח בידי הבריטים, נטמן כאן בנחלת-יצחק.
עם פרישתו מהאצ"ל יחד עם האקטיבסטים שותק למעשה האצ"ל בתל-אביב.
לאחר זמן מה התחלנו לארגן את האצ"ל מחדש. אני הייתי אחראי על מחבוא נשק בתוך קבר, כאן בכניסה לבית הקברות מצד ימין ליד הגדר. במחבוא החזקנו שני תת מקלעים ומספר אקדחים להדרכה ולתרגולות (שלקחנו שלל בהתקפה על המשטרה ברחוב לוינסקי פינת צ'לנוב).
את השיעורים העברנו בלילות בחדר הטהרה. לילה אחד לאחר השיעור, הנשק כבר היה במחבוא וגידי (עמיחי פאגלין, קצין המבצעים) עזב את המקום בהשאירו את חולצתו, הופיעו שוטרים בריטיים כתוצאה מפניית שכנים אשר הבחינו בפעילות מוזרה.
נעצרנו ונלקחנו למשטרת רמת-גן. בדרך זרקתי את התחבושת שהיתה על הפצע שנפצעתי בהתקפה על מטה הבולשת ביפו. קצינים בריטיים אשר הכירו את המבוקשים בדקו אותנו ולא הצליחו לקשר אותנו עם פעילות מחתרתית.
בלי אשמה ובלי משפט הועברנו למעצר בלטרון שם שהינו כחודש. לילה אחד בשעה שתיים, העירו את כל עצירי המחנה מבלי שיכולנו להתלבש או להתכונן, נכבלנו בידיים והועלינו על משאיות והוסענו לשדה התעופה סירקין. היינו מאתיים חמשים ואחד איש.
הוטסנו לאריתראה שם נכלאנו לשנתיים, משם לסודן לשנה משם חזרה לאריתראה לחצי שנה ומשם לקניה לחצי שנה.
עם הקמת המדינה שוחררנו.

הארגון הצבאי הלאומי – אצ"ל/ דב מובשוביץ כפי שסופר ליוסי רנרט

מפקד הלח"י אברהם שטרן (יאיר) אשר נרצח בידי הבריטים, נטמן כאן בנחלת-יצחק.

עם פרישתו מהאצ"ל יחד עם האקטיבסטים שותק למעשה האצ"ל בתל-אביב.

לאחר זמן מה התחלנו לארגן את האצ"ל מחדש. אני הייתי אחראי על מחבוא נשק בתוך קבר, כאן בכניסה לבית הקברות מצד ימין ליד הגדר. במחבוא החזקנו שני תת מקלעים ומספר אקדחים להדרכה ולתרגולות (שלקחנו שלל בהתקפה על המשטרה ברחוב לוינסקי פינת צ'לנוב).

את השיעורים העברנו בלילות בחדר הטהרה. לילה אחד לאחר השיעור, הנשק כבר היה במחבוא וגידי (עמיחי פאגלין, קצין המבצעים) עזב את המקום בהשאירו את חולצתו, הופיעו שוטרים בריטיים כתוצאה מפניית שכנים אשר הבחינו בפעילות מוזרה.

נעצרנו ונלקחנו למשטרת רמת-גן. בדרך זרקתי את התחבושת שהיתה על הפצע שנפצעתי בהתקפה על מטה הבולשת ביפו. קצינים בריטיים אשר הכירו את המבוקשים בדקו אותנו ולא הצליחו לקשר אותנו עם פעילות מחתרתית.

בלי אשמה ובלי משפט הועברנו למעצר בלטרון שם שהינו כחודש. לילה אחד בשעה שתיים, העירו את כל עצירי המחנה מבלי שיכולנו להתלבש או להתכונן, נכבלנו בידיים והועלינו על משאיות והוסענו לשדה התעופה סירקין. היינו מאתיים חמשים ואחד איש.

הוטסנו לאריתראה שם נכלאנו לשנתיים, משם לסודן לשנה משם חזרה לאריתראה לחצי שנה ומשם לקניה לחצי שנה.

עם הקמת המדינה שוחררנו.