רבה הראשון של נחלת-יצחק

רבה הראשון של נחלת-יצחק
הרב יצחק – אייזיק ב"ר יוסף פרידמן 1874 – 1944, למד בישיבת טאֵלז, שם היה מבכירי תלמידיו של ר' אליעזר גורדון.
בשנת תרנ"ב (1892 ) נסגרה ישיבת וולוז'ין. הרב פרידמן חיבר אז מחזה "חזיון סגירת ישיבת וולוז'ין". המחזה הוצג בישיבת טאֵלז והעתקים של המחזה הופצו בין תלמידי ישיבות בליטא.
מטאלז עבר ללמוד תורה בקובנה. היה רב בגורג'ד, קורשאן וטאווריג. בימי חג היה משמח את הציבור בחרוזיו.
חיבוריו: "חבר-יצחק" – חידושים, "הגיון יצחק" הדרנים על מסכתות הש"ס. "ישראל ותורתו" מאמרים בשאלות היהדות. "תורת ישראל וארצו" , "טל תחיה",  "אמרי בינה", "לקח אבות". כמו כן פרסם מאמרים בכתבי-עת.
היה ממייסדי "המזרחי" בליטא והיה פעיל בכל מפעל ציוני.
לחם במתנגדים לחינוך תורני. לקראת בואו לשמש כרב של נחלת יצחק, נבנה בית הכנסת ע"ש הרב יצחק אלחנן ספקטור ברחוב עמק ברכה 48  של היום.
במשך תשע שנים היה רב המושבה נחלת-יצחק (ליד תל-אביב).

הרב יצחק – אייזיק ב"ר יוסף פרידמן 1874 – 1944, למד בישיבת טאֵלז, שם היה מבכירי תלמידיו של ר' אליעזר גורדון.

בשנת תרנ"ב (1892 ) נסגרה ישיבת וולוז'ין. הרב פרידמן חיבר אז מחזה "חזיון סגירת ישיבת וולוז'ין". המחזה הוצג בישיבת טאֵלז והעתקים של המחזה הופצו בין תלמידי ישיבות בליטא.

מטאלז עבר ללמוד תורה בקובנה. היה רב בגורג'ד, קורשאן וטאווריג. בימי חג היה משמח את הציבור בחרוזיו.

חיבוריו: "חבר-יצחק" – חידושים, "הגיון יצחק" הדרנים על מסכתות הש"ס. "ישראל ותורתו" מאמרים בשאלות היהדות. "תורת ישראל וארצו" , "טל תחיה",  "אמרי בינה", "לקח אבות". כמו כן פרסם מאמרים בכתבי-עת.

היה ממייסדי "המזרחי" בליטא והיה פעיל בכל מפעל ציוני.

לחם במתנגדים לחינוך תורני. לקראת בואו לשמש כרב של נחלת יצחק, נבנה בית הכנסת ע"ש הרב יצחק אלחנן ספקטור ברחוב עמק ברכה 48  של היום.

במשך תשע שנים היה רב המושבה נחלת-יצחק (ליד תל-אביב).