משה אהרן בר-קול (קולה) – מורה בנחלת-יצחק

משה אהרן בר-קול (קולה) – מורה בנחלת-יצחק
נולד א' אלול תרע"א (15.9.1911 ) בווארשה, פולין, לאביו פנחס מנחם קולה (בן הרב זלמן יוסף, מראשי חסידי סטולין-קארלין בווארשה, והוא עצמו דור עשירי למהרש"א) ולאמו חוה בת יצחק אייזיק וינר.
אחרי ראשית לימודו בחדר עבר עם המשפחה לצוויקאו שבגרמניה, שם למד בבית-ספר יסודי, אח"כ בבית-מדרש למורים היהודי בווירצבורג ובישיבת הרב ד"ר הופמן בפראנקפורט ענ"מ, שם היה פעיל ב"צעירי המזרחי" ומשם הלך להכשרה של בח"ר (ברית חלוצים דתיים) בריקאבו דה קאסטלינה שבאיטליה.
ב-1935 נשא לאשה את רות בת שלמה דויד. באותה שנה עלה לארץ, התחיל בהוראת השפה העברית למבוגרים, ביחוד בקרב עולי גרמניה, ואח"כ נתקבל להוראה בבתי-הספר.
בשנות הוראתו בבית-הספר העממי בנחלת-יצחק (1939 – 1951 ) שימש בו בתור מורשה מטעם הקהק"ל, והיה חבר ועדת התרבות השכונתית בנחלת-יצחק ועסקן בעניני חינוך, תרבות ודת (חוץ מהשרות והפיקוד בהגנה ובהג"א).
מ-1951 ואילך היה מורה ומנהל בית-הספר "המתמיד" ברמת-גן, למד שלוש שנים באוניברסיטת תל-אביב והיה מורה גם בבי"ס תיכון עירוני ערב א' בתל-אביב, היה חבר ועדת התרבות של עירית גבעתים וחבר ועד בית הכנסת "התחיה" ברמת-גן.
כתב מאמרים ב"הד החינוך" על חינוך לאזרחות.
צאצאיו: מיכה, יאיר, אמתי.

נולד א' אלול תרע"א (15.9.1911 ) בווארשה, פולין, לאביו פנחס מנחם קולה (בן הרב זלמן יוסף, מראשי חסידי סטולין-קארלין בווארשה, והוא עצמו דור עשירי למהרש"א) ולאמו חוה בת יצחק אייזיק וינר.

אחרי ראשית לימודו בחדר עבר עם המשפחה לצוויקאו שבגרמניה, שם למד בבית-ספר יסודי, אח"כ בבית-מדרש למורים היהודי בווירצבורג ובישיבת הרב ד"ר הופמן בפראנקפורט ענ"מ, שם היה פעיל ב"צעירי המזרחי" ומשם הלך להכשרה של בח"ר (ברית חלוצים דתיים) בריקאבו דה קאסטלינה שבאיטליה.

ב-1935 נשא לאשה את רות בת שלמה דויד. באותה שנה עלה לארץ, התחיל בהוראת השפה העברית למבוגרים, ביחוד בקרב עולי גרמניה, ואח"כ נתקבל להוראה בבתי-הספר.

בשנות הוראתו בבית-הספר העממי בנחלת-יצחק (1939 – 1951 ) שימש בו בתור מורשה מטעם הקהק"ל, והיה חבר ועדת התרבות השכונתית בנחלת-יצחק ועסקן בעניני חינוך, תרבות ודת (חוץ מהשרות והפיקוד בהגנה ובהג"א).

מ-1951 ואילך היה מורה ומנהל בית-הספר "המתמיד" ברמת-גן, למד שלוש שנים באוניברסיטת תל-אביב והיה מורה גם בבי"ס תיכון עירוני ערב א' בתל-אביב, היה חבר ועדת התרבות של עירית גבעתים וחבר ועד בית הכנסת "התחיה" ברמת-גן.

כתב מאמרים ב"הד החינוך" על חינוך לאזרחות.

צאצאיו: מיכה, יאיר, אמתי.