גן הקהילות בבית הקברות נחלת-יצחק

לאחר ששיפצתי עשרים ושש אנדרטאות מוזנחות לזכר הקהילות אשר ניספו בשואה, ביקשתי ממנהל אגף שפ"ע בעיריית תל-אביב, מר שמואל קצ'לניק, לסדר גינון והשקיה ממוחשבת בין האנדרטאות.

מר קצ'לניק נענה לבקשתי ושלח קבלן גינון אשר הפך את המקום לגן פורח.

יופיו של המקום מקל על הבאים לאזכרות במקום.