ברית מילה – כבודה של העברית

בכל מלה משמעות ומשקל, אם נקפיד בדיבור ונבחר נכונה כל מלה ומלה, יובן כל משפט וינעם לשומע.

כחה של מלה יבא לבטוי רק במקומה הנכון, הראוי.

כל כבודה במקומה הנכון כיאה לה ולמשקלה, ואם אך נדייק בבחירת המלים, תכובד השפה, יגילו אוהביה ורב נחת להשומע.

לדוגמה ולמשל:

אכילת מרק אינה אינה אירוע היסטורי, על-כן בהתרוקן הצלחת, נאמר – גמרתי.

ואם במאמץ גדול נשלים לימודים באוניברסיטה או קורס קשה בצבא, נאמר בקול גדול – סִיַּמְתִּי.

זו רק דוגמה לחשיבות הבחירה הנכונה במלה המתאימה.

אני גמרתי, בַּקשַׁתִּי הסברתי כנאמר במקור – ואידך זיל גמוֹר.