רבה של קובנה

הרב הגאון יצחק אלחנן ספקטור, רבה של קובנה, ליטא.

המשורר מ. שווארץ ביקר בילדתו עם אביו הרב את הרב יצחק אלחנן ספקטור.

את הביקור שנחרת בזכרונו הוא מתאר כעבור יובל שנים בשיר "דער קאוונער רב". השיר תורגם על ידי אהרון צייטלין.

רבה של קובנה

כבר היה זקן מופלג אז. קצת כפופה היתה דמותו ההדורה. יצא הוא מביתו אשר ביער, עמד בפתח רגע, אל המזוזה נשען, והחוץ הירקרק  והמיצל כמו הואר מלובן זוהרו.

לבוש היה שחורים כולו וזה השחור עוד יותר הבליט את לבנונית הכסף הצחה והעדינה אשר לראש,  ראש-ארי, שתלתליו הארוכים יגלשו אל מול עורפו הכבד קצת והעגלגל, ושל הזקן הארוך והמפואר.

אף-הנשר חד וגבנונית לו, עיני-התכלת הגדולות צלולות כשל ילד, עטופות טל-צער. (הוי, אותן עיניים, אשר כל צרותיו של ישראל ברחבי ממשלת רוסיה נקבצו-באו לנגדן, לישע משועת: עיניים, שנתקלו במבטי-השאט הקר של אחרוני-מלכים לבית-רומנוב) ויהי הדבר כאילו כל אותה פינה דממה, השולחן בחצר, שולחן פשוט ועליו ספרים, פס המים שמלמטה ועביבי – חשאים צחורים מלמעלה – כולם אינם אלא מסגרת לדמותו. דמות – תפארת של גאון ישיש, כמוהו כאחד זקנים – שופטים מקדם אומר כולו כבוד וחשיבות ואמונת – אומן בנצח של עמו.

הרב צבי הירש רבינוביץ', בנו של הרב יצחק אלחנן, שימש כרבה של קובנה לאחר מות אביו.