תעש במחתרת / ארגון "ההגנה" \ מאת יוסי רנרט

תעש במחתרת / ארגון "ההגנה"
עיריית תל-אביב נענתה לבקשתי והקימה שלוש אנדרטאות בנחלת-יצחק לציון המקומות בהם יצר ארגון "ההגנה", נשק במחתרת.
1. "החדר הראשון" ברחוב זימן פינת רחוב ערבי נחל 22. המקום  פעל בין השנים 1933 – 1936 . ייצור: רימוני-יד ורימוני-רובה (מדוכה).
2. "מפעל  S" ברחוב יגאל אלון מספר 157. המפעל פעל מסוף שנת 1947 ועבר לאחר מכן למתחם תעש בדרך השלום (מפל"ן). ייצור: חלקי תת מקלע "סטן", חלקי מקלע "דרור", קני מרגמות 81 מ"מ (3 אינטש).
3. "מכון הציפויים" ברחוב עמק ברכה, ליד בנק לאומי, פעל בשנים 1947 – 1949 במפעל "חמת". ייצור: ציפוי והשחרה של חלקי נשק אשר יוצרו במקומות אחרים וכן טיפול בכלי נשק לאחר תיקון.
עד לשלבים הראשונים של מלחמת העצמאות הפעיל ארגון "ההגנה" ברחבי הארץ 43 אתרי יצור של נשק, קבוצה של כארבע מאות איש ואשה, ללא ידע מקצועי מוקדם, הצליחה במסירות נפש ובעבודה חשאית ומסוכנת, לייצר אלפי תת-מקלעים מסוג "סטן", מיליוני כדורים לתת ממקלע סטן, מאות מרגמות 2 אינטש, עשרות אלפי פצצות למרגמות אלה. כמאה מרגמות 3 אינטש, עשרות אלפי פצצות למרגמות אלה וכמאתיים אלף רימוני-יד.
דבריו של בן-גוריון במפעל תעש בנחלת-יצחק בתחילת מלחמת העצמאות:   "… התעש, חד עם צינור המים בנגב – הם שני המפעלים הגדולים, בעלי חשיבות היסטורית בלתי רגילה שבוצעו בשתי השנים האחרונות…".

עיריית תל-אביב נענתה לבקשתי והקימה שלוש אנדרטאות בנחלת-יצחק לציון המקומות בהם יצר ארגון "ההגנה", נשק במחתרת.

1. "החדר הראשון" ברחוב זימן פינת רחוב ערבי נחל 22. המקום  פעל בין השנים 1933 – 1936 . ייצור: רימוני-יד ורימוני-רובה (מדוכה).

2. "מפעל  S" ברחוב יגאל אלון מספר 157. המפעל פעל מסוף שנת 1947 ועבר לאחר מכן למתחם תעש בדרך השלום (מפל"ן). ייצור: חלקי תת מקלע "סטן", חלקי מקלע "דרור", קני מרגמות 81 מ"מ (3 אינטש).

3. "מכון הציפויים" ברחוב עמק ברכה, ליד בנק לאומי, פעל בשנים 1947 – 1949 במפעל "חמת". ייצור: ציפוי והשחרה של חלקי נשק אשר יוצרו במקומות אחרים וכן טיפול בכלי נשק לאחר תיקון.

עד לשלבים הראשונים של מלחמת העצמאות הפעיל ארגון "ההגנה" ברחבי הארץ 43 אתרי יצור של נשק, קבוצה של כארבע מאות איש ואשה, ללא ידע מקצועי מוקדם, הצליחה במסירות נפש ובעבודה חשאית ומסוכנת, לייצר אלפי תת-מקלעים מסוג "סטן", מיליוני כדורים לתת ממקלע סטן, מאות מרגמות 2 אינטש, עשרות אלפי פצצות למרגמות אלה. כמאה מרגמות 3 אינטש, עשרות אלפי פצצות למרגמות אלה וכמאתיים אלף רימוני-יד.

דבריו של בן-גוריון במפעל תעש בנחלת-יצחק בתחילת מלחמת העצמאות:   "… התעש, חד עם צינור המים בנגב – הם שני המפעלים הגדולים, בעלי חשיבות היסטורית בלתי רגילה שבוצעו בשתי השנים האחרונות…".