אברהם פלקוביץ \ מאת יוסי רנרט

אברהם פלקוביץ היה חבר קבוע ב"פרלמנט" של זקני השכונה היושבים דרך קבע במרכז המסחרי.
לפני מספר שנים ביקשתיו לסמן על מפה את מיקום הרפתות ואת שמות בעליהם בימי המושבה החקלאית נחלת-יצחק.
אברהם טוב הלב קם ממקומו ב"פרלמנט", נשען על מקלו ובא אלי למוזיאון. תוך דקות סימן על המפה שלושים ושבע רפתות ושמות בעליהן.
נדהמתי מהאיש בעל החיוך הטוב ומזכרונו המופלא.
במשך מספר ערבים הוא סיפר לי על ילדותו בכפר חקלאי בצ'כיה, על שנות המלחמה שעברו עליו בבדידות ביער שמול ביתו. על מקצועות שעברו מן העולם, על צוענים ומנהגיהם, ועל המקרה שהביא אותו משם לכאן למושבה החקלאית נחלת-יצחק.
לאחר המלחמה החליטו אברהם ואשתו לעלות לארץ ישראל עם בנם הקטן. בדרכם ארצה עברו בעיר הנופש קארלסבד, ליהנות מעט ממנעמיה.
כאן הציגו בפני אברהם אשה מארץ ישראל אשר באה לנופש, ובגלל המצב ערב מלחמת השחרור, לא יכול היה בעלה להעביר לה דמי כרטיס חזרה ארצה. אברהם נתן לה את הסכום הדרוש. בהגיעם ארצה הגיע אברהם עם פתק הכתובת לשכונת בורוכוב. בעלה של האשה, אהרן גולדשטיין הקבלן שהיה גם חבר מועצת העיר גבעתיים קיבל אותו בזרועות פתוחות, החזיר לו את סכום ההלואה ונתן לו דיור זמני בגבעתיים במבנה אשר שירת בעבר את קבוצת "הבחרות הסוציאליסטית" אשר הקימו לימים את קיבוץ גליל-ים.
אברהם נשאר באזור ועבד כאן בחקלאות אצל מר צפורן ולאחר מכן היה לסוחר בקר. סיפוריו העמיקו את הידידות בינינו.
בימים אלה הלך אברהם לעולמו, יהי זכרו ברוך .

אברהם פלקוביץ היה חבר קבוע ב"פרלמנט" של זקני השכונה היושבים דרך קבע במרכז המסחרי.

לפני מספר שנים ביקשתיו לסמן על מפה את מיקום הרפתות ואת שמות בעליהם בימי המושבה החקלאית נחלת-יצחק.

אברהם טוב הלב קם ממקומו ב"פרלמנט", נשען על מקלו ובא אלי למוזיאון. תוך דקות סימן על המפה שלושים ושבע רפתות ושמות בעליהן.

נדהמתי מהאיש בעל החיוך הטוב ומזכרונו המופלא.

במשך מספר ערבים הוא סיפר לי על ילדותו בכפר חקלאי בצ'כיה, על שנות המלחמה שעברו עליו בבדידות ביער שמול ביתו. על מקצועות שעברו מן העולם, על צוענים ומנהגיהם, ועל המקרה שהביא אותו משם לכאן למושבה החקלאית נחלת-יצחק.

לאחר המלחמה החליטו אברהם ואשתו לעלות לארץ ישראל עם בנם הקטן. בדרכם ארצה עברו בעיר הנופש קארלסבד, ליהנות מעט ממנעמיה.

כאן הציגו בפני אברהם אשה מארץ ישראל אשר באה לנופש, ובגלל המצב ערב מלחמת השחרור, לא יכול היה בעלה להעביר לה דמי כרטיס חזרה ארצה. אברהם נתן לה את הסכום הדרוש. בהגיעם ארצה הגיע אברהם עם פתק הכתובת לשכונת בורוכוב. בעלה של האשה, אהרן גולדשטיין הקבלן שהיה גם חבר מועצת העיר גבעתיים קיבל אותו בזרועות פתוחות, החזיר לו את סכום ההלואה ונתן לו דיור זמני בגבעתיים במבנה אשר שירת בעבר את קבוצת "הבחרות הסוציאליסטית" אשר הקימו לימים את קיבוץ גליל-ים.

אברהם נשאר באזור ועבד כאן בחקלאות אצל מר צפורן ולאחר מכן היה לסוחר בקר. סיפוריו העמיקו את הידידות בינינו.

בימים אלה הלך אברהם לעולמו, יהי זכרו ברוך.