שמשון לבקוניה – חייל בר מצווה \ מאת יוסי רנרט

שמשון לבקוניה – חייל בר מצווה/ יוסי רנרט
שמשון הגיבור
נולדת בפריז ביום 11 בדצמבר 1934.
בגיל שנה עלית ארצה עם הוריך רות ואהרון כך נכתב ברשומות.
למדת בבית הספר היסודי בגן-יבנה
והיית חבר ב"נוער העובד".
במלחמת העצמאות היית קשר בין העמדות,
ביום ח' בתמוז תש"ח נפלת במילוי תפקידך
ואתה בן שלוש עשרה וחצי.
כאן בנחלת-יצחק, טמנוך בין הורים שכולים של נופלים בתש"ח.
כמו גדול קיבלת מצבה של חייל,
מספר אישי בגיל מצוות,
והזמן עצר מלכת בזמן בו נוער-עובד
היה לנוער-לוחם. ואתה שמשון נפלת
ואני חושב על טכס בר-המצוה שלך,
חצי שנה בטרם אסון.
איך שמחו הוריך וחברי תנועתך.
שמשון אשר בצל העצים כאן בנחלה,
שרשי העצים אותך מחבקים
כתפילין של ראש ושל יד
כאן בנחלתו של יצחק
הרב הגאון יצחק אלחנן, רבה של קובנה, ליטא
שהיה רב רחום וחנון
לכל קהילה בעת צרה.
זכותו של זה הצדיק
לא עמדה לו בנפול חמשו בנימין אלחנן (רבי)
באותה מלחמה, לא הרחק מביתך שמשון
בקרבות בית-עפה ליד נגבה
גם הוא בן הנין, נטמן כאן לידך
וסביבכם גיבורי תש"ח הצעירים,
גיבורים כשמשון בשערי עזה עקודים כיצחק
ולא הגיעה הפקודה
"אל תשלח ידך אל הנער".

שמשון הגיבור

נולדת בפריז ביום 11 בדצמבר 1934.

בגיל שנה עלית ארצה עם הוריך רות ואהרון כך נכתב ברשומות.

למדת בבית הספר היסודי בגן-יבנה

והיית חבר ב"נוער העובד".

במלחמת העצמאות היית קשר בין העמדות,

ביום ח' בתמוז תש"ח נפלת במילוי תפקידך

ואתה בן שלוש עשרה וחצי.

כאן בנחלת-יצחק, טמנוך בין הורים שכולים של נופלים בתש"ח.

כמו גדול קיבלת מצבה של חייל,

מספר אישי בגיל מצוות,

והזמן עצר מלכת בזמן בו נוער-עובד

היה לנוער-לוחם. ואתה שמשון נפלת

ואני חושב על טכס בר-המצוה שלך,

חצי שנה בטרם אסון.

איך שמחו הוריך וחברי תנועתך.

שמשון אשר בצל העצים כאן בנחלה,

שרשי העצים אותך מחבקים

כתפילין של ראש ושל יד

כאן בנחלתו של יצחק

הרב הגאון יצחק אלחנן, רבה של קובנה, ליטא

שהיה רב רחום וחנון

לכל קהילה בעת צרה.

זכותו של זה הצדיק

לא עמדה לו בנפול חמשו בנימין אלחנן (רבי)

באותה מלחמה, לא הרחק מביתך שמשון

בקרבות בית-עפה ליד נגבה

גם הוא בן הנין, נטמן כאן לידך

וסביבכם גיבורי תש"ח הצעירים,

גיבורים כשמשון בשערי עזה עקודים כיצחק

ולא הגיעה הפקודה

"אל תשלח ידך אל הנער".