שיר מזמור לרמזור \ מאת יוסי רנרט

שיר מזמור לרמזור / יוסי רנרט
הצהוב שהפך אדום בפינת עלית הנוער ורחוב נחלת-יצחק, כפה עלי דקת המתנה אשר שינתה את מהלך חיי.
מכל הדקות שאותן אין סופר ורישומן אינו ניכר, יש לו לאדם דקה אחת או יותר, הנה גם אתה נזכר, שבה סוטה הוא מנתיבו ומשנה סדרי עדיפויות ואת השקפת עולמו.
ומה קרה באותה דקה אתם שואלים, ראיתי שלט, שלט רגיל על עמוד ובשלט כתוב – נחלת-יצחק נוסדה ב 1925. ואני, הריני גר כאן רק ארבעים שנה. האור ברמזור עוד לא התחלף, יש זמן לעשות חשבון ואז עולה המספר שמונים, נחלת-יצחק בת שמונים. הירוק ברמזור הכניע את האדום, אז עלה הרעיון – תערוכה.
כל זה קרה באותה דקה.
על שני דפי בריסטול כתבתי בטוש "להקמת תערוכה, אנו אוספים תמונות ומסמכים על ראשיתה של נחלת-יצחק".
את המודעות תליתי בחלונה של חנות במרכז הקניות.
חומר רב נאסף ובעזרת חברים שהיו לי לעזר, הוקם מוזיאון היסטורי בנחלת-יצחק.

הצהוב שהפך אדום בפינת עלית הנוער ורחוב נחלת-יצחק, כפה עלי דקת המתנה אשר שינתה את מהלך חיי.

מכל הדקות שאותן אין סופר ורישומן אינו ניכר, יש לו לאדם דקה אחת או יותר, הנה גם אתה נזכר, שבה סוטה הוא מנתיבו ומשנה סדרי עדיפויות ואת השקפת עולמו.

ומה קרה באותה דקה אתם שואלים, ראיתי שלט, שלט רגיל על עמוד ובשלט כתוב – נחלת-יצחק נוסדה ב 1925. ואני, הריני גר כאן רק ארבעים שנה. האור ברמזור עוד לא התחלף, יש זמן לעשות חשבון ואז עולה המספר שמונים, נחלת-יצחק בת שמונים. הירוק ברמזור הכניע את האדום, אז עלה הרעיון – תערוכה.

כל זה קרה באותה דקה.

על שני דפי בריסטול כתבתי בטוש "להקמת תערוכה, אנו אוספים תמונות ומסמכים על ראשיתה של נחלת-יצחק".

את המודעות תליתי בחלונה של חנות במרכז הקניות.

חומר רב נאסף ובעזרת חברים שהיו לי לעזר, הוקם מוזיאון היסטורי בנחלת-יצחק.