אִי אֶפְשָׁר לוֹ לַעוֹלָם/יוֹסִי רֶנֶרְט

אִי אֶפְשָׁר לוֹ לַעוֹלָם/יוֹסִי רֶנֶרְט
לכם נכדי אילון ואיתי במלאת לכם עשר שנים, קבלו נא מסבא את זה הספור
פקחו נא עיניים וראו ההבדל בין עָגֹל למְרֻבָּע וזה לֹא שִׁעוּר הנדסה.
אי אפשר לו לעולם בלא יָזַם וּבְלא לַבְלָר
פקיד מְרּבָּע במשרד מרבע, יושב כרהיט וחושב מרבע על קיר משרדו מסמר תקוע, על המסמר קולב מעילו כובעו מעליו על הוו.
בפנת המשרד מדף ועליו מיחם, לידו בקופסת פח מרובעה מחכים רקיקים לעת שתיה.
נחים הטפסים לתורם, חותמות יבשות לתורן ממתינות לרוות מעט דיו למילוי יעדן.
כך עובר לו היום כאחיו לפניו, מפהק הפקיד אין- מעש, כי מוחו מרבע ואינו מתחדש אף פעם.
שמעו נא עכשיו נכדי יקירי לזה ההסבר והטעם:
רעיון, דרכו להמריא ובראש להסתחרר, להתפתח ולהשתכלל ובכל סבוב להתעשר. אך זאת אפשר רק בראש עגול לקבל, כי מעצור אין בו ואין גבול ליכלתו.
הברירה הטבעית כאן יצרה תת מין של אנשים עגלי מח, להם המשרד הוא בית-כלא, התקנון-נחושתיים כל רצונם הוא לברוח, מכל מרבע ירחקו  והם  קידמו העולם רקיעים מחוז חפצם.
המרבעים מחשבותיהם בפינות נעצרו, כל חדוש לא יביאו ודבר טעם לא יביעו.
כך נחלק לו העולם: מחדשים בצד אחד, מרובעים במשנהו.ואתם נכדי היקרים,  היו עגולים, המריאו חדשו והמציאו הבו תוכן לעולם, נכדי עגולי.
לבלר – פקיד

לכם נכדי אילון ואיתי במלאת לכם עשר שנים, קבלו נא מסבא את זה הספור

פקחו נא עיניים וראו ההבדל בין עָגֹל למְרֻבָּע וזה לֹא שִׁעוּר הנדסה.

אי אפשר לו לעולם בלא יָזַם וּבְלא לַבְלָר

פקיד מְרּבָּע במשרד מרבע, יושב כרהיט וחושב מרבע על קיר משרדו מסמר תקוע, על המסמר קולב מעילו כובעו מעליו על הוו.

בפנת המשרד מדף ועליו מיחם, לידו בקופסת פח מרובעה מחכים רקיקים לעת שתיה.

נחים הטפסים לתורם, חותמות יבשות לתורן ממתינות לרוות מעט דיו למילוי יעדן.

כך עובר לו היום כאחיו לפניו, מפהק הפקיד אין- מעש, כי מוחו מרבע ואינו מתחדש אף פעם.

שמעו נא עכשיו נכדי יקירי לזה ההסבר והטעם:

רעיון, דרכו להמריא ובראש להסתחרר, להתפתח ולהשתכלל ובכל סבוב להתעשר. אך זאת אפשר רק בראש עגול לקבל, כי מעצור אין בו ואין גבול ליכלתו.

הברירה הטבעית כאן יצרה תת מין של אנשים עגלי מח, להם המשרד הוא בית-כלא, התקנון-נחושתיים כל רצונם הוא לברוח, מכל מרבע ירחקו  והם  קידמו העולם רקיעים מחוז חפצם.

המרבעים מחשבותיהם בפינות נעצרו, כל חדוש לא יביאו ודבר טעם לא יביעו.

כך נחלק לו העולם: מחדשים בצד אחד, מרובעים במשנהו.ואתם נכדי היקרים,  היו עגולים, המריאו חדשו והמציאו הבו תוכן לעולם, נכדי עגולי.

לבלר – פקיד