גינת חיים בוצ'קו

גינת חיים בּוֹצְ'קוֹ ברחוב עמק ברכה
בישיבת נציגי השכונה עם הנהלת הרובע, שנערכה לפני מספר שנים, הוחלט בהסכמה שלא להשקיע משאבים בגינה במסגרת שש"ת באותה תקופה.
הוצאה בפנינו תכנית מתאר חדשה לגינה הכוללת את הגדלתה ועיצובה מחדש.
העבודות והגדלת השטח – על חשבון הקבלן אשר יבנה את המתחם הגובל בצדה המזרחי של הגינה.
סוף סוף מתחילים לבנות את המתחם, כל שנשאר הוא לחכות ולראות את קיום הסיכומים שנעשו.
את חיים בּוֹצְ'קוֹ ז"ל הכרתי אישית ואף גרתי באחד הבנינים שהוא בנה בשכונה.
חיים הנמרץ היה לפני קום המדינה חבר באצ"ל, והיה בין הפורצים לברקליס בנק הבריטי, במבצע שנועד להשיג מימון לארגון המחתרת.
בהיותו קבלן לא  שכח את חבריו הלוחמים ועזר להם ברוחב לב.
חיים בוצקו

גינת חיים בּוֹצְ'קוֹ ברחוב עמק ברכה

בישיבת נציגי השכונה עם הנהלת הרובע, שנערכה לפני מספר שנים, הוחלט בהסכמה שלא להשקיע משאבים בגינה במסגרת שש"ת באותה תקופה.

הוצאה בפנינו תכנית מתאר חדשה לגינה הכוללת את הגדלתה ועיצובה מחדש.

העבודות והגדלת השטח – על חשבון הקבלן אשר יבנה את המתחם הגובל בצדה המזרחי של הגינה.

סוף סוף מתחילים לבנות את המתחם, כל שנשאר הוא לחכות ולראות את קיום הסיכומים שנעשו.

את חיים בּוֹצְ'קוֹ ז"ל הכרתי אישית ואף גרתי באחד הבנינים שהוא בנה בשכונה.

חיים הנמרץ היה לפני קום המדינה חבר באצ"ל, והיה בין הפורצים לברקליס בנק הבריטי, במבצע שנועד להשיג מימון לארגון המחתרת.

בהיותו קבלן לא  שכח את חבריו הלוחמים ועזר להם ברוחב לב.

חיים בוצקו