הקניון בנחלת יצחק \ מאת יוסי רנרט

בקנטון אחד בּסין רבִּים הדייגים והם גרים בתוך סירות. בינקותם שוכבים הם בערסלי רשת בין מוטות הסירה ומתנדנדים על הגלים. בנערותם מתקנים הם את הרשתות ומאמצים עיניהם כל קרע לגלות, על כן עיניהם כל כך קטנות ומלוכסנות.

אבל אין למי למכור את הדגים בכפר של דייגים על כן חיכו בכפר להזדמנות ללמוד מקצוע ואפילו רחוק לנסוע.

יום אחד בא לכפר מומחה לקרמיקה והעלה עשרה סינים ברשת. בחשיבות ארשת לימדם להניח אריחי קרמיקה ופסיפס הדבוקים על רשת. כך הפכו הדייגים החרוצים לפועלי בנין נדרשים.

ואם ברשתות אנו עוסקים, המומחה מכר את הסינים שלו לרשת סוכנים והיא בעבור עמלה, אותם מכרה לרשת קבלנים וכך הגיעו מקצה העולם עשרה סינים מהקנטון להקים מגדל בנחלת-יצחק.

לאחר יום עבודה בין רשתות ברזל ובטון
הגיע פועל סיני בן הקנטון
לחנות המזון אשר בקניון.
פתאֹם עורו עיניו הקטנות
ממצמצות ולא מאמינות
לאשר הן המלוכסנות, רואות.
ארבעה סינים בתוך רשת
ממש כמוהו מאותו קנטון
MADE IN CHINA
על גבי הפתקית
וברשת שמחים לקראתו
ארבעה שומים מסין מולדתו.
הוא שנאמר: חמשה סינים ורשת.