נספח לתלמיד לסיפור הצילינדר

צילינדר – כובע גלילי גבוה, בד"כ בצבע שחור, משמש גם קוסמים בהופעותיהם.

נחלת-יצחק – על שם הרב יצחק אלחנן ספקטור רב העיר קובנה אשר בליטא. החלוצים בנחלת-יצחק עלו מקובנה.

פורימי – של פורים

גביר – איש עשיר

לבושו הדר – בגדיו מהודרים היו, יפים ויקרים

עיטר – קישט, היה לו לעטרה

ראש הקהל – המנהיג הנבחר

מוקיר פעלו – מעריך את מעשיו

רפת – בית הפרות

במצוקתה – בצר לה, כאשר הציק לה דבר מה

כאן מתממש – מקבל ממשות, נעשה מוחשי

נותר ארגז – נשאר ארגז

ארץ טרשים – אדמה לא מעובדת

ואדי – נחל אכזב, בד"כ יבש בקיץ

כגוי בסוכה – מבטא אי שייכות. מתורגם מאידיש

משכן פרותיו – המתקן בו שכנו (גרו) הפרות שלו

חלבה תנובתה – נחלת יצחק היתה ספקית חלב ומוצריו לתל-אביב, כמו גם עופות, ביצים ותפוזים

זה המוכתר – האיש אשר הוכתר לנהל את המושבה

מה נותר – מה נשאר

מוסר השכל – מסקנות הנובעות מנסיון או מסיפור

לשיאם – למרום הישגיהם או התפתחותם

במועדם – בזמנם